Program

 

Program Cassovia Classic 2022

Vážení priatelia a milovníci historických vozidiel!

Po dôkladnom zvážení všetkých okolností, ktoré za posledné dva roky od základu zmenili náš život ako aj spôsob každodenného fungovania, sme sa rozhodli 8. ročník Cassovia Classic 2022 usporiadať v náhradnom termíne 23. až 25. septembra v Maďarsku. Podrobný program, miesto konania ako aj ďalšie informácie pre účastníkov podujatia nájdete na našej stránke už čoskoro.

 

Roman Kojecký
hlavný organizátor

 

Prehliadka historických vozidiel

 

(organizátor si vyhradzuje právo možnosti zmeny programu v odôvodnených prípadoch)