Partneri

 

Všeobecné vyhlásenie

 

Prezeraním internetovej stránky Cassovia Classic súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Cassovia Classic. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Cassovia Classic zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.
 

Cassovia Classic si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok. 

 

Všetky osobné údaje získava Cassovia Classic od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (objednávka, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.